flag_sl Trenutne nastavitve - Slovinština valuta koruna / CZK Trenutna stopnja 1CZK = 1Kč (CZK)
Vrednosti umetniška dela so shranjene v bazi podatkov v čeških kron. Pretvorbe valute se opravi po tečaju, izbran valute pred čeških kron na trenutni dan tečaja Češke narodne banke. Zaradi teh razlogov se cene gradnje se lahko razlikujejo, odvisno od trenutnega tečaja češke krone in drugimi valutami .